Jelenlegi fő kiállításunk

“sokezret nyilakkal…” – a X. századi íjászfelszerelés

MEGTEKINTHETŐ 2018. május 31.-ig minden nap 10.00 – 21.00 óráig az AVE Kiállítóházban megtekinthető egyedülálló hiánypótló kiállítás: “Sokezret nyilakkal…” címmel – A honfoglalás kori magyar íjászfelszerelés!cropped-jász_4.jpg

A Magyar Történelmi Íjász Társaság eddigi eredményeiket publikálva kiállítás formájában, összefoglalva tárják az érdeklődők elé íjkészítéssel kapcsolatos eddigi eredményeiket.

A magyarok legendás fegyvere az íj. Témáját és tárgyi eszköztárát tekintve eddig még ilyen formában és kidolgozottsággal nem volt látható Európában is egyedülálló, nemzetközi színvonalú vándorkiállítás tekinthető meg AVE Kiállítóházunkban, mely mindössze 3 hónapos hazai bemutatása után európai turnéra indul.

A „honfoglaló” vagy „sztyeppei” íjak használata nagy népszerűségre tett szert mtít_céltáblaMagyarországon az 1990-es évek eleje óta. Hazánkban született meg ezen íjak modern anyagú változatainak tömeggyártása és a versenysport kidolgozása is. Ma már a természetes anyagokból készült reflex-íjak tekintetében is a világvezető országai közé tartozunk. Kurátorunk Papp Atilla a Civil Régészeti Alap elnökének felkérésére Sudár Balázs az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport képviseletében a Magyar Történelmi Íjász Társasággal karöltve eddigi eredményeiket publikálva kiállítás formájában, összefoglalva tárják az érdeklődők elé íjkészítéssel kapcsolatos eddigi eredményeiket, a HITELES TÉNYEKET. Ennek keretében az íjászathoz kötődő teljes tárgyi anyag – íj, nyíl, tegzek, idegek, íjászgyűrűk, övek – rekonstrukcióját kívánjuk közérthető formában bemutatni. A kiállításon egyfelől szerepelnek a kiindulást képező alapok: régészeti leletek másolatai, egy sírrekonstrukció, néprajzi párhuzamok és kortárs – nem magyar – ábrázolások is. Be kívánjuk mutatni a lehetséges rekonstrukciós folyamatokat, annak anyagaival, fázisaival egyetemben. A látogató interaktív játékok keretében ismerkedhet egyes problémákkal, végezetül pedig Flesch Márton - A balatonújlaki tegez rekonstrukciójának gyakorlati kipróbálása lóhátonkipróbálhatja, milyen lóhátról végigtekinteni a sztyeppén, és milyen érzés hátrafelé nyilazni. A kiállítás révén az érdeklődők megismerhetik, hogy hol tart ma az íjászat kutatása, tárgyi valójukban megtekinthetik a pillanatnyi legkorszerűbb ismeretek alapján rekonstruált tárgyakat. Mindez reményeink szerint nagy segítséget jelenthet a hagyományőrzőknek, élményt kínál az érdeklődőknek, és hasznosítható az oktatásban is.

INFORMÁCIÓ: Telefonon 20/312-5925 vagy e-mailen info@avekiallitohaz.hu


EMBEREK ARANYBAN – 2017. január 31.-ig MEGHOSSZABBÍTVA!!!

KAZAHSZTÁNI HAZASZÁLLÍTÁSA ELŐTT UTOLJÁRA LÁTHATÓ MAGYARORSZÁGON!

„FEJEDELMI SÍROK LELETEI A SZTYEPPE PIRAMISOKBÓL”szargyas-griff-kupa

Aranypompába temetett Szkíta fejedelmek kincsei a keleti sztyeppékről. KRYM ALTYNBEKOV professzor 2500-3000 éves aranykincseket bemutató kiállítása. A lovas nomád népek aranykora, mely alapjaiban határozta meg a nyugati és a keleti civilizációt egyaránt!

A kiállított tárgyak ÍJFESZÍTŐ kultúránk sokszínűségére, LOVAS NOMÁD múltunk bemutatására hivatott, kiegészítve, színesítve a régmúlt történelem órákon tanultakat. A tárlat alternatív szemszögből keres válaszokat a magyarság eredetére, múltjára. Megtekintése után átfogó képet kaphatunk az ókori világ legnagyobb, lovas nomád birodalmáról, a Szkítákról.

HÉRODOTOSZ SZAVAIVAL ÉLVE: GRIFFEK ÁLTAL ŐRZÖTT ARANY ORSZÁG.

MEGTEKINTHETŐ: 2017. január 31.-ig MEGHOSSZABBÍTVA!!!

Egy művészet, melynek alkotásait máig csodálja a világ.

Egy kultúra, ahol már 2500 éve ingben és nadrágban jártak.

Egy nép, akik évezreden át uraltak kétkontinensnyi területet.

Egy társadalom, ahol a férfi és a nő egyenrangú és egyenértékű volt.

Egy történet melynek nyomait ma is fellelni az Altáj hegységtől hazánkig.

Egy lelet együttes, melynek kincseit a Tutanhamon lelethez hasonlította a világ.

EGY KIÁLLÍTÁS, AHOL MOST MINDEZ UTOLJÁRA LÁTHATÓ, MEGTAPASZTALHATÓ ÉS ÁTÉLHETŐ.

nyakek2Vajon képesek leszünk valaha az aranytárgyak üzenetét megértve visszatekinteni az időben, megérteni a mítoszokat?

KRYM ALTYNBEKOV professzor munkásságáért és a kiállítási anyag hazai bemutatásáért 2014. MÁRCIUS 14.-ÉN megkapta a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJÉT BUDAPESTEN.

INFORMÁCIÓ: Telefonon 20/312-5925 vagy e-mailen         kiallitas@avekiallitohaz.hu

FACEBOOK: AVE Kiállítóház

A kiállított leletek a Kazahsztáni – kurgánoknak nevezett – halomsírok mélyéről előkerült torpáratlan kincsek reprodukciói. Issyk-kurgánból és a Berel mellett feltárt – világviszonylatban is ritkaságszámba menő – lovas temetkezés leleteiből származnak. Időutazáson keresztül repítenek íjfeszítő kultúránk és a kazah nép eredőjeként tekinthető sztyeppei lovas-nomád nemzet 2500-3000 évvel ezelőtti fejedelmi világába, mely az ókor bölcsőjének tekinthető. Megelevenedik számos lelőhely, valamint a látogatók betekintést nyernek a feltárás, a beazonosítás, a leletmentés, a konzerválás és a reprodukció munkafázisainak technológiájába. Megismerhetik azt az emberfeletti munkát, amely során a három-négyezer éves szerves leletek, fából, bőrből és vászonból lévő temetkezési emlékeik is megelevenednek. A bemutatott tárlat bizonyítja a hatalmas erejű sztyeppei kultúra művészi alkotásainak tökélyét, máig utánozhatatlan egyediségét, megfejtetlen ékszerkészítési technológiájának titkát, valamint színes képet ad a szkíta és türk eredetű népek életéről, kultúrájáról, gazdagságáról.

szarvasA tárgyak hitelességét Krym Altynbekov restaurátor privát intézete az Ostrov Krym intézet szavatolja. Krym Altynbekov nevéhez fűződik az 1969-ben, Issyk falu mellett feltárt Aranyember végleges rekonstrukciója, a bereli sírmező leleteinek konzerválása, Ő mentette meg 2012-ben a Mongólia területén talált türk fejedelmi mauzóleum festett agyaghadseregét, valamint készítette el a H. Parzinger által megtalált, és az évszázad leleteként ismert Arzhan II kurgán szkíta fejedelmi sírjának rekonstrukcióját is.