Jelenlegi

EMBEREK ARANYBAN – 2017. január 31.-ig MEGHOSSZABBÍTVA!!!

KAZAHSZTÁNI HAZASZÁLLÍTÁSA ELŐTT UTOLJÁRA LÁTHATÓ MAGYARORSZÁGON!

„FEJEDELMI SÍROK LELETEI A SZTYEPPE PIRAMISOKBÓL”szargyas-griff-kupa

Aranypompába temetett Szkíta fejedelmek kincsei a keleti sztyeppékről. KRYM ALTYNBEKOV professzor 2500-3000 éves aranykincseket bemutató kiállítása. A lovas nomád népek aranykora, mely alapjaiban határozta meg a nyugati és a keleti civilizációt egyaránt!

A kiállított tárgyak ÍJFESZÍTŐ kultúránk sokszínűségére, LOVAS NOMÁD múltunk bemutatására hivatott, kiegészítve, színesítve a régmúlt történelem órákon tanultakat. A tárlat alternatív szemszögből keres válaszokat a magyarság eredetére, múltjára. Megtekintése után átfogó képet kaphatunk az ókori világ legnagyobb, lovas nomád birodalmáról, a Szkítákról.

HÉRODOTOSZ SZAVAIVAL ÉLVE: GRIFFEK ÁLTAL ŐRZÖTT ARANY ORSZÁG.

MEGTEKINTHETŐ: 2017. január 31.-ig MEGHOSSZABBÍTVA!!!

Egy művészet, melynek alkotásait máig csodálja a világ.

Egy kultúra, ahol már 2500 éve ingben és nadrágban jártak.

Egy nép, akik évezreden át uraltak kétkontinensnyi területet.

Egy társadalom, ahol a férfi és a nő egyenrangú és egyenértékű volt.

Egy történet melynek nyomait ma is fellelni az Altáj hegységtől hazánkig.

Egy lelet együttes, melynek kincseit a Tutanhamon lelethez hasonlította a világ.

EGY KIÁLLÍTÁS, AHOL MOST MINDEZ UTOLJÁRA LÁTHATÓ, MEGTAPASZTALHATÓ ÉS ÁTÉLHETŐ.

nyakek2Vajon képesek leszünk valaha az aranytárgyak üzenetét megértve visszatekinteni az időben, megérteni a mítoszokat?

KRYM ALTYNBEKOV professzor munkásságáért és a kiállítási anyag hazai bemutatásáért 2014. MÁRCIUS 14.-ÉN megkapta a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJÉT BUDAPESTEN.

INFORMÁCIÓ: Telefonon 20/312-5925 vagy e-mailen         kiallitas@avekiallitohaz.hu

FACEBOOK: AVE Kiállítóház

A kiállított leletek a Kazahsztáni – kurgánoknak nevezett – halomsírok mélyéről előkerült torpáratlan kincsek reprodukciói. Issyk-kurgánból és a Berel mellett feltárt – világviszonylatban is ritkaságszámba menő – lovas temetkezés leleteiből származnak. Időutazáson keresztül repítenek íjfeszítő kultúránk és a kazah nép eredőjeként tekinthető sztyeppei lovas-nomád nemzet 2500-3000 évvel ezelőtti fejedelmi világába, mely az ókor bölcsőjének tekinthető. Megelevenedik számos lelőhely, valamint a látogatók betekintést nyernek a feltárás, a beazonosítás, a leletmentés, a konzerválás és a reprodukció munkafázisainak technológiájába. Megismerhetik azt az emberfeletti munkát, amely során a három-négyezer éves szerves leletek, fából, bőrből és vászonból lévő temetkezési emlékeik is megelevenednek. A bemutatott tárlat bizonyítja a hatalmas erejű sztyeppei kultúra művészi alkotásainak tökélyét, máig utánozhatatlan egyediségét, megfejtetlen ékszerkészítési technológiájának titkát, valamint színes képet ad a szkíta és türk eredetű népek életéről, kultúrájáról, gazdagságáról.

szarvasA tárgyak hitelességét Krym Altynbekov restaurátor privát intézete az Ostrov Krym intézet szavatolja. Krym Altynbekov nevéhez fűződik az 1969-ben, Issyk falu mellett feltárt Aranyember végleges rekonstrukciója, a bereli sírmező leleteinek konzerválása, Ő mentette meg 2012-ben a Mongólia területén talált türk fejedelmi mauzóleum festett agyaghadseregét, valamint készítette el a H. Parzinger által megtalált, és az évszázad leleteként ismert Arzhan II kurgán szkíta fejedelmi sírjának rekonstrukcióját is.