Múzeumpedagógia

Minden kiállításunkhoz élményt nyújtó önálló oktatási és múzeumpedagógiai programot kívánunk bevezetni, mely lehetővé teszi, hogy rendszeresen aktív és interaktív találkozóhelyül szolgáljunk a legfiatalabb és idősebb, művészet iránt fogékony nemzedékek számára. Foglalkozásaink célja, hogy segítsük a kiállítások befogadását, megismertessük a tudományok és művészetek jelentős letűnt és kortárs alkotóit, alkotásait. Mindezt játékos feladatokon keresztül kívánjuk elérni. Programjaink komplexek, a dialógusra építő múzeumi sétát alkotójellegű, interaktív mozzanatok egészítik ki. Az életkori sajátosságokhoz igazodva más-más nyelvezettel, eszköz és anyaghasználattal közelítünk meg egy-egy témát. A műtárgyakkal kialakított aktív és rendszeres kapcsolat fejleszti a gyerekek esztétikai érzékét és nyitottabbá, befogadóbbá teszi őket. Hagyományőrző foglalkozásaink során a hazai természeti kincsek, értékek feldolgozása, ezek, mint természeti kincsek hasznosítása, gyakorlati felhasználása a cél. Továbbá ősi mesterségek, készségfejlesztő szakmák újraélesztése, hobbik megteremtése. Bebarangolni több ősi mesterség, eddig kiaknázatlanul előttünk heverő csodálatos varázsütésszerű birodalmát. Nem utolsósorban szemléletformálás. Hagyományaink újraélesztése korszerű körülmények közé ágyazva.